شومینه تابان

کباب پز 70 سانتی با کابینت

کباب پز 70 سانتی با کابینت و چرخ. سهولت استفاده تنها با اتصال شلنگ گاز.قابلیت جابجایی آسان.امکان ساخت در اندازه های مختلف.

error: Content is protected !!